home   a g e n d a  cd   c o n t a c t   r e p e r t o i r e 

C h  a  r  l  o  t  t  e    v  a  n    d e  r    P u  t t e n

2009

     

  

 

 

Paradis Perdu

 

 60 Jaar geleden werd  door architect Broerse in Amstelveen een klein openluchttheater gebouwd . In dit kleine openluchttheater werden jarenlang voorstellingen gegeven. Met de komst van het Cultureel Centrum in Amstelveen in 1975 is dit theater in het parkje achter de Kruiskerk in onbruik geraakt. 

op  zaterdag 23 augustus 2008 
zaterdag 21 juni 2009 
zaterdag 4 september 2010
zondag  4 september 2011
hebben wij een klein openlucht concertje georganiseerd met verschillende uitvoerende muzikanten; 

Verschillende   live- optredens in dit  ‘Paradis Perdu ‘  in Amstelveen

Uitnodiging:  ....Vanaf half  negen  start een ( akoestisch ) muziek-programma . Wij zorgen voor de aankleding en de muziek, drankjes en hapjes.  Wij hopen dat je een klapstoeltje, kleed of kistje meeneemt om eventueel op te zitten. Verder misschien een middeltje tegen eventuele  muggen.......

Bijgaand ( zie web-link ) zie je een een foto uit 1974. De tegels/ tribune is er niet meer, dat is nu een grasveld.  Vijver en podium zijn er nog wel plus een aantal andere aardige details. De vijver schijnt te zorgen voor een goede akoestiek.

Dit is een initiatief van Joris en van mij, ontstaan door ons bezoek aan Epidaurus  het grote theater in Griekenland,

Mocht het Zaterdag 23 augustus in de avond regenen , verschuiven we het programma naar 6 september. Verdere details ontvang je als je ons een reactie stuurt.   Groeten,  Charlotte en Joris  

  Bron: http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=128